ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

         

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  ... โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดขาม ...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ... โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
โครงการสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      โครงการสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พ...

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอร์โรบิกเพื่อสุขภาพ) 
      โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอร์โรบิกเพื่อสุขภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาค...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
โรงเรียนเทพาลัยรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
การนิเทศ กำกับและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปี 2562เดือนกรกฎาคม2563...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำสาธารณะ ตลาดสดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำเดือนกันยายน 2562
   เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟถนนแจ้งพัฒนาบริเวณทางโค
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 (สายไปบ้านห้วยปะคำ)
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซับข่อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม
   ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่แสงทอง(ต่อจากจุดเดิม)หมู่ที่ 6 บ้านซับมะขาม
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 (จุดบ้านนางน้ำเต้า - บ้านนายบุญลือ)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2563 (Aa6.1)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศพด.บ้านซ่อง(z31.3)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศพด.บ้านธารพูด(z31.2)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศพด.บ้านหนองหว้า(z31.1)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 (z30.3)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 15 ชุด (z30.2)
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1  
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.19.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,591

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.